OGŁOSZENIE – WAŻNE !!!!

 

         ZARZĄD KROŚNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA  17 MAJA 2021 ROKU BIURA SPÓŁDZIELNI BĘDĄ OTWARTE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7°° DO 15°°.                      

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 PODCZAS POBYTU W SPÓŁDZIELNI OBOWIĄZUJE NOSZENIE MASECZEK OCHRONNYCH ORAZ DEZYNFEKCJA RĄK ( PŁYN DEZYNFEKCYJNY BĘDZIE DOSTĘPNY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BIUR SPÓŁDZIELNI ). NALEŻY RÓWNIEŻ ZACHOWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY 1,5 METRA OD INNYCH OSÓB.

PROSIMY, ABY W BIURACH SPÓŁDZIELNI ZAŁATWIAĆ TYLKO WAŻNE I PILNE SPRAWY.

KASA SPÓŁDZIELNI POZOSTAJE NADAL ZAMKNIĘTA.

OPŁATY ZA LOKALE PROSIMY WPŁACAĆ NA POCZCIE POLSKIEJ LUB W BANKU.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

 

 

       KROŚNIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE OD DNIA 17 MAJA 2021 ROKU BIURA ADMINISTRACJI OSIEDLI BĘDĄ OTWARTE.

 W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 PODCZAS POBYTU W BIURACH ADMINISTRACJI OSIEDLI OBOWIĄZUJE NOSZENIE MASECZEK OCHRONNYCH ORAZ DEZYNFEKCJA RĄK ( PŁYN DEZYNFEKCYJNY BĘDZIE DOSTĘPNY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BIUR ADMINISTRACJI OSIEDLI ). NALEŻY RÓWNIEŻ ZACHOWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY 1,5 METRA OD INNYCH OSÓB.

PROSIMY ABY W BIURACH ADMINISTRACJI OSIEDLI ZAŁATWIAĆ TYLKO WAŻNE I PILNE SPRAWY.

 

 

 

        KROŚNIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE OD DNIA  17 MAJA 2021 ROKU WARSZTAT CIEPŁOWNICZY BĘDZIE OTWARTY.

       W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2  PODCZAS POBYTU W WARSZTACIE OBOWIĄZUJE NOSZENIE MASECZEK OCHRONNYCH ORAZ DEZYNFEKCJA RĄK  ( PŁYN DEZYNFEKCYJNY BĘDZIE DOSTĘPNY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH ). NALEŻY RÓWNIEŻ ZACHOWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY 1,5 METRA OD INNYCH OSÓB.

PROSIMY ABY W WARSZTACIE CIEPŁOWNICZYM ZAŁATWIAĆ TYLKO WAŻNE  I PILNE SPRAWY.

 

     STRONA INTERNETOWA KSM :       www.ksm-krosno.pl

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:      info@ksm-krosno.pl

 

 

KROSNO, 2021.05.14

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że ze względu na bardzo dużą ilość dostarczanych formularzy E-BOK, termin 30 dniowy dotyczący aktywowania konta użytkownika w systemie E-BOK

może zostać wydłużony o około 7 dni.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 1962 roku Sąd Powiatowy w Jaśle dokonał wpisu do rejestru spółdzielni, spółdzielnię o nazwie: Spółdzielnia Mieszkaniowa “Jutrzenka” w Krośnie n/Wisłokiem. Spółdzielnia przez kilkadziesiąt lat kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę. Obecną nazwę “Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa”, zgodnie z wpisem do KRS, spółdzielnia nosi od 15 kwietnia 2002 roku.

Siedzibą Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest miasto Krosno. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, jak również innych potrzeb, przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest m.in.:

– kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
– wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
– wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Ponadto Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność społeczno – kulturalną poprzez Spółdzielczy Dom Kultury zlokalizowany w trzech obiektach tj.:

– budynek Wojska Polskiego 41,
– budynek Kisielewskiego 2,
– budynek Magurów 6.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach 121 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej 291.333,00 m² w których zlokalizowanych jest 5.848 lokali mieszkalnych, zamieszkiwanych przez około 11.360 mieszkańców. Ponadto, do zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zlokalizowanych w pięciu miastach tj.: Krosno, Jedlicze, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów, należy 156 lokali użytkowych oraz 260 garaży.

0

Budynków mieszkalnych wielorodzinnych

0

Lokali mieszklanych, użytkowych oraz garaży

0

Członków Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

0

Mieszkańców

Najnowsze wpisy

Galeria fotografii