Pliki do pobrania znajdują się w dziale Dokumenty

KROŚNIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE

OD DNIA 2 CZERWCA 2020 ROKU BIURA ORAZ KASA W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI BĘDĄ OTWARTE.

BIURA BĘDĄ OTWARTE W GODZINACH OD GODZ. 7°° DO GODZ. 15°°,

NATOMIAST KASA BĘDZIE OTWARTA OD GODZ. 8³° DO GODZ. 13³°.

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ PRZEZ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 PODCZAS POBYTU W SPÓŁDZIELNI OBOWIĄZUJE NOSZENIE MASECZEK ORAZ DEZYNFEKCJA RĄK ( PŁYN DEZYNFEKCYJNY BĘDZIE DOSTĘPNY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BIUR SPÓŁDZIELNI ), NALEŻY RÓWNIEŻ ZACHOWAĆ DYSTANS

2 METRÓW OD INNYCH OSÓB.

JEDNOCZEŚNIE W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB.

PROSIMY ABY W BIURACH SPÓŁDZIELNI ZAŁATWIAĆ TYLKO WAŻNE I PILNE SPRAWY.

OD DNIA 8 CZERWCA PRACOWNICY KSM BĘDĄ DOSTARCZAĆ DO PAŃSTWA M.IN. KARTY ROZLICZENIOWE KOSZTÓW C.O. ZA 2019 ROK. OTRZYMAJĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ WNIOSEK O ZWROT NADPŁAT NA KONTO BANKOWE.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADPŁATY PROSIMY WYPEŁNIĆ WNIOSEK I DOSTARCZYĆ DO SPÓŁDZIELNI CELEM JEGO REALIZACJI, KOSZTY ZWROTU NADPŁAT PONIESIE KROŚNIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.

OPŁATY ZA LOKALE PROSIMY WPŁACAĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NA POCZCIE LUB W BANKU.

STRONA INTERNETOWA KSM: www.ksm-krosno.pl

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ – info@ksm-krosno.pl

 

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

 

Krosno, 2020.06.01

ZARZĄD KROŚNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INFORMUJE, ŻE

OD DNIA 8 CZERWCA 2020 ROKU

WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY

KROŚNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

 KROSNO, 2020.06.05

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 1962 roku Sąd Powiatowy w Jaśle dokonał wpisu do rejestru spółdzielni, spółdzielnię o nazwie: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Krośnie n/Wisłokiem. Spółdzielnia przez kilkadziesiąt lat kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę. Obecną nazwę „Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa”, zgodnie z wpisem do KRS, spółdzielnia nosi od 15 kwietnia 2002 roku.

Siedzibą Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest miasto Krosno. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, jak również innych potrzeb, przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest m.in.:

– kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
– wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
– wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Ponadto Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność społeczno – kulturalną poprzez Spółdzielczy Dom Kultury zlokalizowany w trzech obiektach tj.:

– budynek Wojska Polskiego 41,
– budynek Kisielewskiego 2,
– budynek Magurów 6.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach 121 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej 291.333,00 m² w których zlokalizowanych jest 5.848 lokali mieszkalnych, zamieszkiwanych przez około 11.360 mieszkańców. Ponadto, do zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zlokalizowanych w pięciu miastach tj.: Krosno, Jedlicze, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów, należy 156 lokali użytkowych oraz 260 garaży.

0

Budynków mieszkalnych wielorodzinnych

0

Lokali mieszklanych, użytkowych oraz garaży

0

Członków Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

0

Mieszkańców

Najnowsze wpisy

Galeria fotografii