KROŚNIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU
Z BARDZO DUŻYM WZROSTEM ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2,
OD
26 PAŹDZIERNIKA  2020 ROKU DO ODWOŁANIA, SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI, ADMINISTRACJE POSZCZEGÓLNYCH OSIEDLI, DZIAŁ CIEPŁOWNICZY ORAZ SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY 

BĘDĄ ZAMKNIĘTE.

WAŻNE SPRAWY PROSIMY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE NA NUMERY TEL. DO SIEDZIBY SPÓŁDZIELNI: 134325211 LUB 134321432, NATOMIAST USUWANIE USTEREK I AWARII PROSIMY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE NA NUMERY ADMINISTRACJI OSIEDLI I DZIAŁU CIEPŁOWNICZEGO, NUMERY TELEFONÓW DOSTĘPNE SĄ NA TABLICACH OGŁOSZEŃ I NA STRONIE INTERNETOWEJ KSM:

www.ksm-krosno.pl

PO GODZ.15°° ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY NA NUMERY:

134321786 lub 508088876

KORESPONDENCJĘ PROSIMY DOSTARCZAĆ DO SKRZYNEK ODDAWCZYCH LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ EWENTUALNIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ KSM:

info@ksm-krosno.pl

OPŁATY ZA LOKALE NALEŻY WPŁACAĆ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY LUB BANKU.

 

SERDECZNIE PRZEPRASZAMY PAŃSTWA ZA UTRUDNIENIA

I PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ

Krosno, 2020.10.26

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 1962 roku Sąd Powiatowy w Jaśle dokonał wpisu do rejestru spółdzielni, spółdzielnię o nazwie: Spółdzielnia Mieszkaniowa “Jutrzenka” w Krośnie n/Wisłokiem. Spółdzielnia przez kilkadziesiąt lat kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę. Obecną nazwę “Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa”, zgodnie z wpisem do KRS, spółdzielnia nosi od 15 kwietnia 2002 roku.

Siedzibą Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest miasto Krosno. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, jak również innych potrzeb, przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest m.in.:

– kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
– wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
– wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Ponadto Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność społeczno – kulturalną poprzez Spółdzielczy Dom Kultury zlokalizowany w trzech obiektach tj.:

– budynek Wojska Polskiego 41,
– budynek Kisielewskiego 2,
– budynek Magurów 6.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach 121 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej 291.333,00 m² w których zlokalizowanych jest 5.848 lokali mieszkalnych, zamieszkiwanych przez około 11.360 mieszkańców. Ponadto, do zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zlokalizowanych w pięciu miastach tj.: Krosno, Jedlicze, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów, należy 156 lokali użytkowych oraz 260 garaży.

0

Budynków mieszkalnych wielorodzinnych

0

Lokali mieszklanych, użytkowych oraz garaży

0

Członków Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

0

Mieszkańców

Najnowsze wpisy

Galeria fotografii