Pliki do pobrania znajdują się w dziale Dokumenty

KROŚNIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE

OD 31 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA, BIURA SPÓŁDZIELNI BĘDĄ ZAMKNIĘTE.

Ważne sprawy, w tym usuwanie usterek i awarii należy zgłaszać telefonicznie na numer: 134321432 – sekretariat Spółdzielni.

Po godz.15°° oraz dni wolne od pracy na numer: 134321786 lub za pośrednictwem poczty polskiej, poczty elektronicznej

info@ksm-krosno.pl

Numery telefonów do administracji osiedli i działu ciepłowniczego dostępne są na stronie

www.ksm-krosno.pl 

OPŁATY ZA LOKALE NALEŻY WPŁACAĆ NA POCZCIE LUB W BANKU.

 PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Krosno, 2020.03.27

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że

OD 31 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA, BIURO ADMINISTRACJI OSIEDLA MARKIEWICZA BĘDZIE ZAMKNIĘTE.

Ważne sprawy, w tym usuwanie usterek i awarii należy zgłaszać telefonicznie na numer 134321786 lub za pośrednictwem poczty polskiej, poczty elektronicznej

info@ksm-krosno.pl

Pozostałe numery telefonów dostępne są na stronie

www.ksm-krosno.pl

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA 

Krosno, 2020.03.27

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że

OD 31 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA, BIURO ADMINISTRACJI OSIEDLA TRAUGUTTA BĘDZIE ZAMKNIĘTE.

Ważne sprawy, w tym usuwanie usterek i awarii należy zgłaszać telefonicznie na numer 134325282. Po godz.15°° oraz dni wolne od pracy na numer 34321786 lub za pośrednictwem poczty polskiej, poczty elektronicznej

info@ksm-krosno.pl

Pozostałe numery telefonów dostępne są na stronie

www.ksm-krosno.pl

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Krosno, 2020.03.27

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że

OD 31 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA, BIURO ADMINISTRACJI OSIEDLA SZCZEPANIKA BĘDZIE ZAMKNIĘTE.

Ważne sprawy, w tym usuwanie usterek i awarii należy zgłaszać telefonicznie na numer 134323897. Po godz.15°° oraz dni wolne od pracy na numer 134321786 lub za pośrednictwem poczty polskiej, poczty elektronicznej

info@ksm-krosno.pl

Pozostałe numery telefonów dostępne są na stronie

www.ksm-krosno.pl

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Krosno, 2020.03.27

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że

OD 31 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA, DZIAŁ CIEPŁOWNICZY

(WARSZTAT) SPÓŁDZIELNI BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

Ważne sprawy, w tym usuwanie usterek i awarii należy zgłaszać telefonicznie na numer 134324383. Po godz.15°° oraz dni wolne od pracy na numer 134321786, 508088877 lub za pośrednictwem poczty polskiej, poczty elektronicznej

info@ksm-krosno.pl

 PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Krosno, 2020.03.27

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że

OD 31 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA, SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Krosno, 2020.03.27

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 1962 roku Sąd Powiatowy w Jaśle dokonał wpisu do rejestru spółdzielni, spółdzielnię o nazwie: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Krośnie n/Wisłokiem. Spółdzielnia przez kilkadziesiąt lat kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę. Obecną nazwę „Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa”, zgodnie z wpisem do KRS, spółdzielnia nosi od 15 kwietnia 2002 roku.

Siedzibą Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest miasto Krosno. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, jak również innych potrzeb, przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest m.in.:

– kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
– wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
– wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Ponadto Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność społeczno – kulturalną poprzez Spółdzielczy Dom Kultury zlokalizowany w trzech obiektach tj.:

– budynek Wojska Polskiego 41,
– budynek Kisielewskiego 2,
– budynek Magurów 6.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach 121 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej 291.333,00 m² w których zlokalizowanych jest 5.848 lokali mieszkalnych, zamieszkiwanych przez około 11.360 mieszkańców. Ponadto, do zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zlokalizowanych w pięciu miastach tj.: Krosno, Jedlicze, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów, należy 156 lokali użytkowych oraz 260 garaży.

0

Budynków mieszkalnych wielorodzinnych

0

Lokali mieszklanych, użytkowych oraz garaży

0

Członków Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

0

Mieszkańców

Najnowsze wpisy

Galeria fotografii