Oferta pracy

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni

pracownika na stanowisko specjalista ds. remontów i inwestycji, wymagane:

uprawnienia budowlane w zakresie pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj.: kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz znajomość obsługiwania programu kosztorysowego (sporządzanie kosztorysów inwestorskich).

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno  w terminie do 15.01.2019 r. Dodatkowe informacje pod nr 13 43 252 11 wew. 37.