Przetarg 01.10.2019 r.

 

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Krośnie przy  ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych  robót:

 

  1. Ocieplenie stropów piwnic 9 budynków mieszkalnych o pow. 4 622,59 m2.
  2. Docieplenie ściany zachodniej budynku usługowo-handlowego wraz z remontem balkonów przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie.

 

Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej  zawierającą cenę netto, należy złożyć  w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 30.09.2019r. do godz. 1800.

 

Przetargi odbędą się w dniu 01.10.2019r o godz.  900 poz. 1, o godz. 1000 poz. 2, w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

 

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo może zostać przeprowadzony  przetarg ustny.

Specyfikacje przetargowe w kwocie 20 zł każda,  można nabyć w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ul. Wojska Polskiego 41w Krośnie.

Bliższe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla im. ks. Br. Markiewicza w Krośnie – tel. 13 432 17 86  oraz w Administracji Osiedla   im. Jana Szczepanika –  tel. 13 432 38 97.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium.