Przetarg 04.07.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót:

 

 1. Wykonanie, dostawa, montaż:
  • 2 szt drzwi wejściowych z profilu aluminiowego,
  • 15 szt okien z profilu PCV.
 2. Remont ogrodzenia.
 3. Remont izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian piwnic części budynku mieszkalnego przy ul. Kisielewskiego 8 w Krośnie.
 4. Remont instalacji odgromowej:
  • budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Trakt Węgierski 21 w Dukli,
  • budynków usługowo – handlowych przy ul. Kisielewskiego 2,4 w Krośnie.
 5. Remont chodników i utwardzenie terenu na osiedlach mieszkaniowych KSM.

 

Pisemne oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach przetargowych zawierające ceny netto, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 03.07.2019r do godz. 1500.

 

Przetargi odbędą się w dniu 04.07.2019r o godz: 800 – poz. 1, 830 – poz. 2, 900 – poz. 3, 920 – poz. 4, 1000 – poz. 5 w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

 

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo mogą zostać przeprowadzone  przetargi ustne.

Specyfikacje przetargowe w kwocie 20 zł każda, można nabyć w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ul. Wojska Polskiego 41 lub zamówić faksem 13 432 14 32.

Bliższe informacje o warunkach przetargów można uzyskać: poz. 1, 2 – w Administracji Osiedla im. J. Szczepanika, tel. 13 432 38 97, poz. 3, 4 – w Administracji Osiedla im. R. Traugutta, tel. 13 432 52 82,
poz. 5 – w Administracji Osiedla im. ks. B. Markiewicza, tel. 13 432 17 86 oraz w  Administracji Osiedla im. R. Traugutta, tel. 13 432 52 82.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również  unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium.