Przetarg 08.08.2019 r.

 

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót:

 

  1. „Remont drogi, chodników i utwardzenie terenu na Osiedlu im. R. Traugutta w Krośnie”
  2. „Wykonanie rekreacyjnego boiska do siatkówki plażowej na Osiedlu im. R. Traugutta w Krośnie ”
  3. „Modernizacja i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników w łazienkach w budynkach przy ul. Wróblewskiego 4 w Krośnie, Wróblewskiego 6 w Krośnie, Magurów 4 w Krośnie i Magurów 6 w Krośnie”

 

Pisemne oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach przetargowych zawierające ceny netto, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 07.08.2019  do godz. 1500.

 

Przetargi odbędą się w dniu 08.08.2019 roku o godz: 815 – pozycja 1, 900 – pozycja 2, 1000 – pozycja 3  w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

 

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo mogą zostać przeprowadzone  przetargi ustne.

Specyfikacje przetargowe w kwocie 20 zł każda, można nabyć w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ul. Wojska Polskiego 41 lub zamówić faksem 13 432 14 32.

Bliższe informacje o warunkach przetargów można uzyskać: pozycja 1 oraz pozycja 2 – w Administracji Osiedla im. R. Traugutta, tel. 13 432 52 82, pozycja 3 – w Dziale Ciepłownictwa, Sieci i Instalacji Sanitarnych – tel. 13 432 52 11 wewnętrzny 49.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również  unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium