Przetarg 10.01.2020 r. – lokale mieszkalne

 

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa; 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41; informuje,
że w dniu 10.01.2020 r. zostaną przeprowadzone nieograniczone przetargi na ustanowienie prawa odrębnej własności:

 

a. lokalu mieszkalnego nr 49 w Krośnie przy ul.Mickiewicza 15 o pow. 64,56 m²,
cena wywoławcza 167.600,00 zł wadium w kwocie 5 000,00 zł, kwota postąpienia 300,00 zł

b. lokalu mieszkalnego nr 47 w Krośnie przy ul. Boh.Westerplatte 26 o pow. 39,02 m²,
cena wywoławcza 97.050 zł wadium w kwocie 5 000,00 zł, kwota postąpienia 300,00 zł

c. lokalu mieszkalnego nr 29 w Jedliczu przy ul. Tokarskich 8 o pow. 58,01 m²,
cena wywoławcza 113.060,00 zł wadium w kwocie 5 000,00 zł, kwota postąpienia 300,00 zł.

Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.

 

Przetargi odbędą się w siedzibie KSM pokój nr 39:
poz. a − godz. 900, poz. b – godz. 1000, poz. c – godz. 1100.

 

Specyfikacje przetargowe oraz informacje można uzyskać w pok. nr 11,
tel. 13 43 252 11 wew. 54.

Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni lub na konto w PKO BP Krosno,
45 1020 2964 0000 6302 0003 4314 do dnia 09.01.2020r. do godz. 1330.

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium w przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty bądź odmowy podpisania notarialnej umowy przeniesienia odrębnej własności.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.