Przetarg 11.04.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót:

 

  1. „Remont parkingów i placu na terenie osiedli mieszkaniowych KSM”
  2. „Remont dachów na budynkach wielorodzinnych KSM”
  3. „Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych KSM”
  4. „Wykonanie, dostawa, montaż: 2 szt. zabudowy z profilu aluminiowego przy wejściach do klatek schodowych, 1 szt. skrzydła drzwi wejściowych z profilu aluminiowego, 24 szt. zabudowy z drzwiami wejściowymi wewnętrznymi z profilu aluminiowego w wiatrołapach, 1 szt. drzwi wejściowych z profilu aluminiowego, 19 szt okien z profilu PCV w budynkach KSM”

 

 

Pisemne oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach przetargowych zawierające ceny netto, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 10.04.2019r. do godz. 1500.

 

Przetargi odbędą się w dniu 11.04.2019r. o godz: 800 – poz 1, 845 – poz 2, 945 – poz 3, 1100 – poz 4 w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

 

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo mogą zostać przeprowadzone  przetargi ustne.

Specyfikacje przetargowe w kwocie 20 zł każda, można nabyć w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ul. Wojska Polskiego 41 lub zamówić faksem 13 432 14 32.

Bliższe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla im. ks. B. Markiewicza – poz. 1,2,3,4 tel. 13 432 17 86, Administracji Osiedla im. R. Traugutta – poz. 2,3,4 tel. 13 432 52 82, Administracji Osiedla im. J. Szczepanika – poz. 1 tel. 13 432 38 97.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium.