Przetarg 17.01.2020 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Krośnie przy  ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  robót:

 

Ocieplenie stropu piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Oficerskiej 1 w Krośnie o pow.  755,66 m2.

 

Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej  zawierającą cenę netto, należy złożyć  w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 16.01.2020 r. do godz. 1500.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2020 r. o godz.  900 w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

 

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo może zostać przeprowadzony  przetarg ustny.

Specyfikację przetargową w kwocie 20 zł  można nabyć w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ul. Wojska Polskiego 41w Krośnie.

Bliższe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla im.   ks. Br. Markiewicza w Krośnie  –  tel. 13 432 17 86.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium.