Przetarg 28.05.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

 

1. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza w Krośnie. Rozbudowa i przebudowa rekreacyjnego boiska do piłki nożnej przy ul. Armii Krajowej w Krośnie .

 

Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej zawierającą cenę netto, należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 27.05.2019r. do godz. 18.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2019r. w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39 o godz. 9.00.

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo może zostać przeprowadzony przetarg ustny.
Specyfikację przetargową w kwocie 20 zł można nabyć w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 41 .
Bliższe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla ks. Br. Markiewicza w Krośnie – tel. 13 432 17 86 .
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego „wadium”.