Regulamin w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała Zarządu Nr 1/2022 Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 05.01.2022 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego "Regulaminu w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej"   Regulamin w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym...
Czytaj więcej