Przetargi 28-29.05.2020 r.

  Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie n/w robót:   Dostawa oraz wymiana zaworów i głowic termostatycznych. Docieplenie części ścian podłużnych i ścian szczytowych budynków mieszkalnych  KSM. Remont dachów budynków wielorodzinnych KSM.   Pisemne oferty przygotowane...
Czytaj więcej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

  Informujemy, że przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną jest możliwe po uprzednim wypełnieniu „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną”. Wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Spółdzielni za pośrednictwem operatora pocztowego np. Poczty Polskiej. Oświadczenie można pobrać tutaj ...
Czytaj więcej

Informacja dotycząca liczby osób zamieszkujących nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej, na którą przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Informujemy, że w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny należy  : - wypełnić i własnoręcznie podpisać „Informację dot. liczby osób zamieszkujących nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej, na którą przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami...
Czytaj więcej

Regulamin Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  I. Postanowienia ogólne   § 1 1. Zarząd reprezentuje Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową na zewnątrz i kieruje jej działalnością, w granicach ustalonych prawem spółdzielczym, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutem Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 2. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniającą realizację celów i zadań...
Czytaj więcej