Przetargi: Lokale mieszkalne

  Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa; 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41; informuje, że w dniu 14.05.2021 r. zostaną przeprowadzone nieograniczone przetargi na ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesienie własności: a. lokalu mieszkalnego nr 49 w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 15 o pow....
Czytaj więcej

Przetarg: Wykonanie, dostawa, montaż: 13 szt okien z profilu PCV, 10 szt zabudowy z drzwiami wejściowymi wewnętrznymi z profilu aluminiowego w wiatrołapach, 24 szt ścianek osłonowych z profilu aluminiowego przy wejściach do klatek schodowych

  Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót: Wykonanie, dostawa, montaż: 13 szt okien z profilu PCV, 10 szt zabudowy z drzwiami wejściowymi wewnętrznymi z profilu aluminiowego w wiatrołapach, 24 szt ścianek osłonowych z...
Czytaj więcej

Przetarg: Docieplenie ścian podłużnych i szczytowych budynków mieszkalnych

  Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót: Docieplenie ścian podłużnych i szczytowych budynków mieszkalnych KSM.   Pisemne oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej zawierające ceny netto, należy składać w oddawczej skrzynce pocztowej...
Czytaj więcej

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  § 1 Postanowienia wstępne 1. Określenia Regulaminu: a) Administrator — Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41, b) E-BOK — Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, c) Klient — osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do lokalu w zasobach Administratora, d) Użytkownik — Klient zarejestrowany...
Czytaj więcej