Regulamin w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  § 1 Fundusz socjalno-pomocowy, zwany dalej funduszem, tworzony jest z: 1) nadwyżki bilansowej przekazanej przez Walne Zgromadzenie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ten fundusz. Wysokość nadwyżki bilansowej przeznaczonej w danym roku na fundusz nie może przekraczać 7 tys. zł; 2) darowizn. § 2 Środki zgromadzone na funduszu...
Czytaj więcej

Informacja o lustracji pełnej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w IV kwartale 2018r. Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie przeprowadził lustrację pełną Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015 – 2017. Członkowie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą zapoznać się z protokołem z lustracji od...
Czytaj więcej