Przetarg 30.08.2019 r.

  Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:   Montaż elementów małej architektury oraz wykonanie ogrodzenia części terenu  przy ul. Bohaterów Westerplatte  w Krośnie dz. 2895/1.   Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej...
Czytaj więcej

Przetarg 08.08.2019 r.

  Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót:   „Remont drogi, chodników i utwardzenie terenu na Osiedlu im. R. Traugutta w Krośnie” „Wykonanie rekreacyjnego boiska do siatkówki plażowej na Osiedlu im. R. Traugutta w...
Czytaj więcej

Oferta pracy

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni, osobę na stanowisko specjalista ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wymagane wykształcenie: szkoła średnia lub wyższa w zakresie budownictwa ogólnego, dodatkowym atutem będą: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie: kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;...
Czytaj więcej

Przetarg 04.07.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót:   Wykonanie, dostawa, montaż: 2 szt drzwi wejściowych z profilu aluminiowego, 15 szt okien z profilu PCV. Remont ogrodzenia. Remont izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian piwnic...
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

  Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w Krośnie przy ul. Kolejowej 1 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza (sala widowiskowa) odbędzie się Walne Zgromadzenie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia : 1....
Czytaj więcej

Przetarg 28.05.2019 r.

  Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót: 1.Docieplenie części ścian podłużnych i ścian szczytowych budynków mieszkalnych KSM. Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej zawierającą cenę netto, należy złożyć w sekretariacie...
Czytaj więcej

Przetarg 28.05.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:   1. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza w Krośnie. Rozbudowa i przebudowa rekreacyjnego boiska do piłki nożnej przy ul. Armii Krajowej w Krośnie .   Pisemną ofertę przygotowaną...
Czytaj więcej

Przetarg 17.05.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót: 1. „Remont chodników i utwardzenie terenu na osiedlach mieszkaniowych KSM” 2. „Remont parkingu i placu utwardzonego na terenie Osiedla im. J. Szczepanika w Krośnie” Pisemne oferty przygotowane zgodnie...
Czytaj więcej

Przetarg 14.05.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót: „ Wymiana zaworów i głowic termostatycznych”. Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej zawierającą ceny netto, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego...
Czytaj więcej

Przetarg 11.04.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót:   „Remont parkingów i placu na terenie osiedli mieszkaniowych KSM” „Remont dachów na budynkach wielorodzinnych KSM” „Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych KSM” „Wykonanie, dostawa,...
Czytaj więcej