Przetarg 10.10.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Krośnie przy   ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  robót:   Ocieplenie stropów piwnic 9 budynków mieszkalnych o pow. 4 622,59 m2.   Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej  zawierającą cenę netto, należy...
Czytaj więcej

Przetarg 01.10.2019 r.

  Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Krośnie przy  ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych  robót:   Ocieplenie stropów piwnic 9 budynków mieszkalnych o pow. 4 622,59 m2. Docieplenie ściany zachodniej budynku usługowo-handlowego wraz z remontem balkonów przy...
Czytaj więcej

Przetarg 10.09.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:   „Dostawa oraz montaż wielofunkcyjnych termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych MTCV firmy Danfoss, oraz zaworów odcinających na instalacji ciepłej wody użytkowej”.     Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji...
Czytaj więcej

Przetarg 30.08.2019 r.

  Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:   Montaż elementów małej architektury oraz wykonanie ogrodzenia części terenu  przy ul. Bohaterów Westerplatte  w Krośnie dz. 2895/1.   Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej...
Czytaj więcej

Poszukujemy do pracy

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni: - osobę na stanowisko konserwator remontowo - budowlany, elektryk, wymagane: prawo jazdy, świadectwo kwalifikacyjne tj.: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w grupie I. - osobę na stanowisko konserwator remontowo-budowlany, wymagane: doświadczenie w zakresie remontów ogólnobudowlanych w tym robót...
Czytaj więcej

Przetarg 08.08.2019 r.

  Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót:   „Remont drogi, chodników i utwardzenie terenu na Osiedlu im. R. Traugutta w Krośnie” „Wykonanie rekreacyjnego boiska do siatkówki plażowej na Osiedlu im. R. Traugutta w...
Czytaj więcej

Oferta pracy

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni, osobę na stanowisko specjalista ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wymagane wykształcenie: szkoła średnia lub wyższa w zakresie budownictwa ogólnego, dodatkowym atutem będą: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie: kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;...
Czytaj więcej

Przetarg 04.07.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót:   Wykonanie, dostawa, montaż: 2 szt drzwi wejściowych z profilu aluminiowego, 15 szt okien z profilu PCV. Remont ogrodzenia. Remont izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian piwnic...
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

  Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w Krośnie przy ul. Kolejowej 1 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza (sala widowiskowa) odbędzie się Walne Zgromadzenie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia : 1....
Czytaj więcej

Przetarg 28.05.2019 r.

  Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót: 1.Docieplenie części ścian podłużnych i ścian szczytowych budynków mieszkalnych KSM. Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej zawierającą cenę netto, należy złożyć w sekretariacie...
Czytaj więcej