ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

  Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w Krośnie przy ul. Kolejowej 1 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza (sala widowiskowa) odbędzie się Walne Zgromadzenie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia : 1....
Czytaj więcej

Oferta pracy

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisko specjalista ds. remontów i inwestycji, wymagane: uprawnienia budowlane w zakresie pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj.: kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz ocenianie i badanie...
Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie KSM 2018

W dniu 18 czerwca 2018r. o godz. 15:00 w budynku Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Odczytanie listy pełnomocnictw ...
Czytaj więcej

Przetarg na lokale mieszkalne

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie ul. Wojska Polskiego 41, ogłasza w dniu 30.11.2017 r. nieograniczone przetargi na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia przez Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową na wygrywającego przetarg prawa odrębnej własności: lokalu mieszkalnego nr 35 w Krośnie...
Czytaj więcej