Uchwały Walnego Zgromadzenia Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęte w wyniku pisemnego głosowania odbytego w dniach od 21.02.2022 r do 26.02.2022 r.

Uchwała Nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok. Uchwała Nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok. Uchwała Nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu...
Czytaj więcej

Regulamin w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała Zarządu Nr 1/2022 Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 05.01.2022 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego "Regulaminu w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej"   Regulamin w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym...
Czytaj więcej