Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

  Informujemy, że przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną jest możliwe po uprzednim wypełnieniu „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną”. Wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Spółdzielni za pośrednictwem operatora pocztowego np. Poczty Polskiej. Oświadczenie można pobrać tutaj ...
Czytaj więcej

Informacja dotycząca liczby osób zamieszkujących nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej, na którą przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Informujemy, że w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny należy  : - wypełnić i własnoręcznie podpisać „Informację dot. liczby osób zamieszkujących nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej, na którą przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami...
Czytaj więcej