Informacja o lustracji pełnej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w IV kwartale 2018r. Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie przeprowadził lustrację pełną Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015 – 2017. Członkowie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą zapoznać się z protokołem z lustracji od...
Czytaj więcej