Uchwały Walnego Zgromadzenia Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęte w wyniku pisemnego głosowania odbytego w dniach od 21.02.2022 r do 26.02.2022 r.

Uchwała Nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

Uchwała Nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.

Uchwała Nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

Uchwała Nr 4/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.

Uchwała Nr 5/2022 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków z lustracji pełnej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015-2017.

Uchwała Nr 6/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

Uchwała Nr 7/2022 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

Uchwała Nr 8/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.

Uchwała Nr 9/2022 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.

Uchwała Nr 10/2022 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniu 12 czerwca 2019 roku.

Uchwała Nr 11/2022 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji zadań ujętych w kierunkach działalności Spółdzielni na lata 2017-2019.

Uchwała Nr 12/2022 w sprawie uchwalenia kierunków działalności Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2022-2024.

Uchwała Nr 13/2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach: 2022,2023,2024.

Uchwała Nr 14/2022 w sprawie prowadzenia działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej przez Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową.

Uchwała Nr 15/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Załącznik do uchwały Nr 15/2022.

Uchwała Nr 16/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 18 w budynku ul. Kisielewskiego 4 w Krośnie.

Uchwała Nr 17/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie odrębnej własności lokali użytkowych.

Załącznik do uchwały Nr 17/2022.

Uchwała Nr 18/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki nr 2704/75 będącej w użytkowaniu wieczystym Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonej w Krośnie przy ul. Mickiewicza.

Uchwała Nr 19/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki.

Uchwała Nr 20/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki.