Informacja o lustracji pełnej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w IV kwartale 2018r. Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie przeprowadził lustrację pełną Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015 – 2017.

Członkowie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą zapoznać się z protokołem z lustracji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.30 w biurze Spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 41 pok. 31.

Prezes Zarządu – Kazimierz Longawa
Z-ca Prezesa Zarządu – Rafał Kielar