Przetargi 28-29.05.2020 r.

 

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie n/w robót:

 

  1. Dostawa oraz wymiana zaworów i głowic termostatycznych.
  2. Docieplenie części ścian podłużnych i ścian szczytowych budynków mieszkalnych  KSM.
  3. Remont dachów budynków wielorodzinnych KSM.

 

Pisemne oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach przetargowych zawierające ceny netto, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie w terminie:

– do 27.05.2020 roku  do godz. 1500  – dotyczy poz.1,

– do 28.05.2020 roku  do godz. 1500 – dotyczy poz.2 i 3.

 

Przetargi odbędą się:

–   poz.1   w dniu 28.05.2020 r. o godz.  900,

–   poz.2   w dniu 29.05.2020 r. o godz. 900,

–   poz.3.  w dniu 29.05.2020 r. o godz. 1000, w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – sala konferencyjna ( nr 39 ).

 

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo może zostać przeprowadzony  przetarg ustny.

Specyfikacje przetargowe można nabyć w kwocie 20 zł/szt., w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ul. Wojska Polskiego 41.

Informacje o przetargach można uzyskać:

  • w  Dziale Ciepłownictwa, Sieci i Instalacji Sanitarnych  tel.  13 432 52 11 wew. 49 – poz.1.
  • w Administracji Osiedla  ks. Br. Markiewicza w Krośnie  –  tel. 13 432 17 86,
    w Administracji Osiedla im. R. Traugutta w Krośnie tel. 13 432 52 82 oraz w Administracji Osiedla im. J. Szczepanika w Krośnie 13 432 38 97 – poz. 2 i 3.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium