Przetargi: Lokale mieszkalne

 

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa; 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41; informuje, że w dniu 14.05.2021 r. zostaną przeprowadzone nieograniczone przetargi na ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesienie własności:

a. lokalu mieszkalnego nr 49 w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 15 o pow. 30,00 m², IV piętro, cena wywoławcza 69.390,00 zł wadium w kwocie 5 000,00 zł, kwota postąpienia 300,00 zł

b. lokalu mieszkalnego nr 1 w Krośnie przy ul. Pow.Warszawskich 84 o pow. 35,66 m², parter, cena wywoławcza 125.045,00 zł wadium w kwocie 5 000,00 zł, kwota postąpienia 300,00 zł

Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.

 

Przetargi odbędą się w siedzibie KSM pokój nr 39: poz. a − godz. 900, poz. b – godz. 1000.

Specyfikacje przetargowe w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.ksm-krosno.pl w zakładce Informacje w pozycji Przetargi, pozostałe informacje można uzyskać pod  nr  tel. 13 43 252 11 wew. 54.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP Krosno, 45 1020 2964 0000 6302 0003 4314 do dnia 13.05.2021r.

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium w przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty bądź odmowy podpisania notarialnej umowy przeniesienia odrębnej własności.

Spółdzielnia zalicza wpłacone wadium na poczet wylicytowanej ceny oferentowi, który wygrał przetarg. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu będzie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na wskazane konto bankowe na podstawie pisemnej dyspozycji uczestnika.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dokumenty do pobrania:

poz. a  lokal mieszkalny nr 49 w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 15

Specyfikacja warunków ustnego nieograniczonego przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesienia własności

 

poz. b  lokal mieszkalny nr 1 w Krośnie przy ul. Pow.Warszawskich 84

Specyfikacja warunków ustnego nieograniczonego przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesienia własności