Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Krośnie

W związku nowymi uregulowaniami prawnymi od 1 stycznia 2019 roku na terenie Miasta Krosna nastąpiły zmiany w dotychczasowym systemie segregacji odpadów. Prosimy o zapoznanie się z treścią ulotki Urzędu Miasta Krosna.

Ulotka Gospodarowanie odpadami 2019