Osiedle Grota Roweckiego

Osiedle Grota Roweckiego zamieszkuje około 690 mieszkańców Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Osiedle obejmuje zasoby Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowane przy ulicach: Piastowska i Grodzka.
Na Osiedlu Grota Roweckiego usytuowanych jest 8 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których znajduje się 378 lokali mieszkalnych.

Wszystkie budynki mieszkalne zostały poddane procesowi termomodernizacji – ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodachy, dokonano wymiany okien i drzwi w częściach wspólnych budynku. W budynkach wysokich zainstalowane są nowoczesne windy osobowe oraz instalacja hydrantowa p.poż. Ponadto budynki są wyposażone w nowoczesne instalacje zapewniające dostęp do usług: telefon, telewizja i Internet.

W sąsiedztwie budynków spółdzielni usytuowane są zmodernizowane place zabaw dla dzieci z certyfikowanymi urządzeniami, boisko do piłki nożnej. Otoczenie wszystkich budynków stanowią tereny zielone ze skupiskami drzew i krzewów, chodniki, parkingi, drogi osiedlowe oraz oświetlenie parkowe.