Osiedle im. Ks. Bronisława Markiewicza

Powstańców warszawskich 90

Osiedle Markiewicza jest największym pod względem liczby ludności osiedlem w mieście Krośnie. Ma około 10.000 mieszkańców, z czego około 5.100 to mieszkańcy Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Osiedle obejmuje zasoby Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowane przy ulicach: Oficerska, Armii Krajowej, Wieniawskiego, Wojska Polskiego, Boh. Westerplatte, Powstańców Śląskich, Powstańców Warszawskich, Mickiewicza, Podchorążych oraz Sikorskiego.

Na Osiedlu Markiewicza usytuowanych jest 56 wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których znajduje się 2.645 lokali mieszkalnych, ponadto Spółdzielnia posiada pawilon usługowo – handlowy usytuowany przy ulicy Wojska Polskiego 41, w którym znajdują się m.in.: siedziba Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielczy Dom Kultury, Krośnieńska Biblioteka Publiczna, Poczta Polska, bank, kwiaciarnia, sklepy oraz usługi.

Wszystkie budynki zostały poddane procesowi termomodernizacji – ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodachy, dokonano wymiany okien i drzwi w częściach wspólnych budynku. Ponadto budynki są wyposażone w nowoczesne instalacje zapewniające dostęp do usług: telefon, telewizja i Internet.

W sąsiedztwie budynków spółdzielni usytuowane są zmodernizowane place zabaw dla dzieci z certyfikowanymi urządzeniami, 2 nowoczesne siłownie plenerowe dla osób dorosłych oraz młodzieży oraz osiedlowe boisko do piłki nożnej. Otoczenie wszystkich budynków stanowią tereny zielone ze skupiskami drzew i krzewów, chodniki, parkingi, drogi osiedlowe oraz oświetlenie parkowe.

Plac zabaw przy ul. Mickiewicza

Na Osiedlu Markiewicza oprócz obiektów należących do zasobów Spółdzielni, znajdują się Szkoły, w tym Szkoła średnia “Naftówka”, Przedszkola, Przychodnia Zdrowia, Oratorium, basen, restauracje, hotel, klub muzyczny, boiska sportowe, hipermarkety, banki i inne obiekty służące mieszkańcom.