Osiedle im. Romualda Traugutta

Osiedle Traugutta

Osiedle Traugutta zamieszkuje około 2600 mieszkańców Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Osiedle obejmuje zasoby Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowane przy ulicach: Batorego, Lelewela i Kisielewskiego.

Na Osiedlu Traugutta usytuowane są 22 wielorodzinne budynki mieszkalne należące do zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których znajduje się 1254 lokale mieszkalne. Ponadto Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 3 usytuowane przy ulicy Kisielewskiego pawilony usługowo – handlowe, w których znajdują się m.in.: siedziba Administracji Osiedla Traugutta Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielczy Dom Kultury, Poczta Polska, bank, kwiaciarnia, fryzjer, sklepy oraz usługi.

Pawilony handlowe na os. Traugutta

Wszystkie budynki zostały poddane procesowi termomodernizacji – ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodachy, dokonano wymiany okien i drzwi w częściach wspólnych budynku. Ponadto budynki są wyposażone w nowoczesne instalacje zapewniające dostęp do usług: telefon, telewizja i Internet.

W sąsiedztwie budynków spółdzielni usytuowane są zmodernizowane place zabaw dla dzieci z certyfikowanymi urządzeniami, nowoczesna siłownia plenerowa dla osób dorosłych oraz młodzieży. Otoczenie wszystkich budynków stanowią tereny zielone ze skupiskami drzew i krzewów, chodniki, parkingi, drogi osiedlowe oraz oświetlenie parkowe.

Plac zabaw przy ul. Batorego

Na Osiedlu Traugutta oprócz obiektów należących do zasobów Spółdzielni, znajduje się Zespół Szkół, Przedszkole, Przychodnia Zdrowia, boiska sportowe i inne obiekty służące mieszkańcom.