Osiedle w Jedliczu

Blok przy ul. Tokarskich na os. w Jedliczu

Na osiedlu w Jedliczu zamieszkuje około 160 mieszkańców Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zasoby Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowane są przy ulicy Łukasiewicza oraz Tokarskich.

W Jedliczu zlokalizowane są 4 wielorodzinne budynki mieszkalne należące do zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których znajduje się 75 lokali mieszkalnych. Wszystkie budynki mieszkalne zostały poddane procesowi termomodernizacji – ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodachy, dokonano wymiany okien i drzwi w częściach wspólnych budynku. Ponadto budynki są wyposażone w instalacje zapewniające dostęp do usług: telefon, telewizja i Internet.

W sąsiedztwie budynków spółdzielni usytuowany jest plac zabaw dla dzieci z certyfikowanymi urządzeniami. Otoczenie wszystkich budynków stanowią tereny zielone ze skupiskami drzew i krzewów, chodniki, parkingi, drogi osiedlowe oraz oświetlenie parkowe.

Plac zabaw na os. w Jedliczu