Osiedle w Rymanowie

Blok na os. w Rymanowie

Na osiedlu w Rymanowie zamieszkuje około 200 mieszkańców Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Osiedle obejmuje zasoby Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowane przy ulicach: Szkolna i Wola.

Na osiedlu w Rymanowie usytuowane są 4 budynki mieszkalne wielorodzinne należące do zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których znajduje się 96 lokali mieszkalnych. Wszystkie budynki mieszkalne zostały poddane procesowi termomodernizacji – ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodachy, dokonano wymiany okien i drzwi w częściach wspólnych budynku. Ponadto budynki są wyposażone w instalacje zapewniające dostęp do usług: telefon, telewizja i Internet.

W sąsiedztwie budynków spółdzielni usytuowany jest zmodernizowany place zabaw dla dzieci z certyfikowanymi urządzeniami. Otoczenie wszystkich budynków stanowią tereny zielone ze skupiskami drzew i krzewów, chodniki, parkingi, drogi osiedlowe oraz oświetlenie parkowe.