Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rafał Kielar – Prezes Zarządu
Artur Wszołek – Zastępca Prezesa Zarządu
Maria Filip – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Krzysztof Bęben – Przewodniczący RN
Włodzimierz Kossakowski – Zastępca Przewodniczącego RN, Członek Komisji Rewizyjnej RN
Marek Grzybek– Sekretarz RN, Członek Komisji Mieszkaniowej RN
Józef Pawlik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
Stanisław Stasik – Przewodniczący Komisji Eksploatacyjno-Inwestycyjnej RN
Andrzej Prugar – Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej RN, Członek Komisji Eksploatacyjno-Inwestycyjnej RN
Zbigniew Dubiel – Członek Komisji Rewizyjnej RN
Bogusława Wilk – Członek Komisji Rewizyjnej RN
Jacek Dyl – Członek Komisji Eksploatacyjno-Inwestycyjnej RN
Eugeniusz Żołądek – Członek Komisji Eksploatacyjno-Inwestycyjnej RN
Anna Jaźwiecka – Członek Komisji Mieszkaniowej RN

Ireneusz Kwieciński – Członek Komisji Eksploatacyjno-Inwestycyjnej RN

Wacław Zipper – Członek Komisji Mieszkaniowej RN