Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

 

Informujemy, że przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną jest możliwe po uprzednim wypełnieniu „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną”.

Wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Spółdzielni za pośrednictwem operatora pocztowego np. Poczty Polskiej.

Oświadczenie można pobrać tutaj …