Osiedle w Iwoniczu Zdroju

Os. w Iwoniczu Zdroju

Na osiedlu w Iwoniczu Zdroju zamieszkuje około 120 mieszkańców Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zasoby Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowane są przy ulicy Piwarskiego.

W Iwoniczu Zdroju zlokalizowane są 2 wielorodzinne budynki mieszkalne należące do zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których znajduje się 68 lokali mieszkalnych. Wszystkie budynki mieszkalne zostały poddane procesowi termomodernizacji – ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodachy, dokonano wymiany okien i drzwi w częściach wspólnych budynku. Ponadto budynki są wyposażone w instalacje zapewniające dostęp do usług: telefon, telewizja i Internet.

W sąsiedztwie budynków spółdzielni usytuowane są place zabaw dla dzieci z certyfikowanymi urządzeniami. Otoczenie wszystkich budynków stanowią tereny zielone ze skupiskami drzew i krzewów, chodniki, parkingi, drogi osiedlowe oraz oświetlenie parkowe.