Osiedle w Dukli

Blok na os. w Dukli

Na osiedlu w Dukli zamieszkuje około 230 mieszkańców Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zasoby Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowane są przy ulicy Trakt Węgierski.

W Dukli zlokalizowane są 2 wielorodzinne budynki mieszkalne należące do zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których znajduje się 110 lokali mieszkalnych. Wszystkie budynki mieszkalne zostały poddane procesowi termomodernizacji – ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodachy, dokonano wymiany okien i drzwi w częściach wspólnych budynku. Ponadto budynki są wyposażone w instalacje zapewniające dostęp do usług: telefon, telewizja i Internet.

W sąsiedztwie budynków spółdzielni usytuowane są zmodernizowane place zabaw dla dzieci z certyfikowanymi urządzeniami, 2 nowoczesne siłownie plenerowe dla osób dorosłych oraz młodzieży oraz osiedlowe boisko do piłki nożnej. Otoczenie wszystkich budynków stanowią tereny zielone ze skupiskami drzew i krzewów, chodniki, parkingi, drogi osiedlowe oraz oświetlenie parkowe.

Plac zabaw na os. w Dukli

W sąsiedztwie budynków spółdzielni usytuowane są zmodernizowane place zabaw dla dzieci z certyfikowanymi urządzeniami. Otoczenie wszystkich budynków stanowią tereny zielone ze skupiskami drzew i krzewów, chodniki, parkingi, drogi osiedlowe oraz oświetlenie parkowe.